Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Downloads

Hier vindt u aanvullend beeldmateriaal.

Beeldmateriaal

Over project De Koepel

In 2020 ging de vernieuwbouw van De Koepel in Haarlem van start. De monumentale koepelgevangenis uit 1901 wordt getransformeerd tot een publieksvriendelijk, multidisciplinair gebouw met een 21ste eeuwse standaard qua duurzaamheid en comfort. Unica ontwerpt en realiseert de gebouwgebonden installaties en de WKO. In De Koepel wordt na de transformatie ruimte geboden aan academisch onderwijs, cinema, bedrijvigheid, horeca, kunst en cultuur. Het project is recent opgeleverd.

Over project High Tech Campus

De High Tech Campus Eindhoven heeft Unica gekozen voor het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties inclusief meet- en regeltechniek op de campus. De opdracht betreft 34 gebouwen op de High Tech Campus (HTC), die een oppervlakte kent van circa één km2. Unica helpt HTC hiermee in haar ambitie om in 2025 de meest duurzame en innovatieve campus van Europa te zijn. De samenwerking is ingegaan vanaf 1 maart 2022.

Over project Rijksvastgoedbedrijf

Opdracht voor het onderhoud van de klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland, de grootste onderhoudsopdracht in de historie van Unica. De samenwerking start vanaf 1 januari 2022.

Over project Rijnstate-Elst

Nieuwbouw voor het Rijnstate in Elst, dat als eerste ziekenhuis gebruik gaat maken van waterstof als energievoorziening (oplevering in 2023).

Over NVM Hoofdkantoor

Werkzaamheden van Unica ten behoeve van de aanleg van de brandmeldinstallaties bij de nieuwbouw van het NVM Hoofdkantoor in Utrecht.

Overig beeldmateriaal