Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
Paul Huguenin, manager Spoed van de Hartstichting:

"Het is fantastisch om te zien hoe Unica onze missie omarmt"

Unica is sinds 2020 partner van de Hartstichting en draagt bij aan het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Dit doet Unica door het installeren van AED’s, waarbij de technische kennis van zijn monteurs uitstekend van pas komt. Hiermee ondersteunt de technisch dienstverlener de ambitie van de Hartstichting om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van AED’s. “Het is fantastisch om te zien hoe Unica onze missie omarmt,” aldus Paul Huguenin, manager Spoed van de Hartstichting.

Jaarlijks krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Een snelle inzet van een AED is van groot belang voor de overlevingskans. Iemand die een harstilstand krijgt, heeft de grootste kans om te overleven als er zo snel mogelijk wordt gestart met reanimeren en een AED wordt ingezet. Op het moment dat de alarmcentrale een melding krijgt, wordt automatisch een oproep gestuurd naar de mobiele telefoon van burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer. Zij zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller ter plekke dan de ambulance. Huguenin: “Om meer levens te redden bij een hartstilstand zijn meer AED’s nodig die buiten aan panden hangen en openbaar toegankelijk zijn. Voor het realiseren van een dekkend AED netwerk zoeken wij verbinding met partijen om mee samen te werken. In Unica hebben wij een relevante en oprecht gemotiveerde partner gevonden.”

Ontzorging

Met Unica als partner, kan bovendien een veel voorkomend struikelblok voor de Hartstichting worden weggenomen. “Er zijn veel organisaties of particulieren die best een AED aan de buitenmuur willen ophangen, maar het ontbreekt hen vaak aan de kennis om die te monteren en installeren. Die zorg nemen de technici van Unica nu uit handen”, verklaart Paul Huguenin. Monteurs van Unica monteren op vrijwillige basis AED buitenkasten op locaties aangedragen door de Hartstichting. Daarnaast installeren zij de AED en faciliteren de vrijwilligers de aanmelding van de AED bij het oproepsysteem. De Hartstichting is zeer te spreken over de wijze van samenwerking met Unica. “Als de monteur weggaat, hangt de buitenkast, werkt de AED en is die ook inzetbaar als het alarmnummer wordt gebeld. Unica zorgt dus voor een complete ontzorging, wat door de nieuwe AED eigenaren als zeer positief wordt ervaren.” De Unica-monteurs verzorgen de montage en installatie in hun vrije tijd en leveren dus ook een persoonlijke bijdrage aan de Hartstichting. Soms hebben ze in hun eigen omgeving te maken gehad met iemand die een hartstilstand heeft gehad, en is dat hun motivatie om zich in te zetten. “Het is prachtig te ervaren dat de monteurs van Unica zo gemotiveerd zijn om zich voor ons goede doel in te zetten. Daar spreek ik graag mijn dank voor uit!”

In Unica hebben wij een relevante en oprecht gemotiveerde partner gevonden

Paul Huguenin, manager Spoed van de Hartstichting

Pluspunt

Belangrijk pluspunt bij de samenwerking vormt volgens Huguenin ook het feit dat Unica een landelijk vestigingsnetwerk heeft. “Wij streven naar een landelijke dekking van AED’s. Over het land verspreid zijn er nog de nodige plekken waar AED’s geplaatst moeten worden om dit te realiseren. Doordat Unica monteurs door het hele land heeft die ons willen ondersteunen, kunnen we met deze samenwerking alle gebieden in Nederland bedienen.”

Het aantal AED’s is de afgelopen jaren al flink toegenomen. Inmiddels zijn er al bijna 24.000 openbaar toegankelijke AED’s aangemeld, maar desalniettemin zijn er volgens Huguenin in Nederland nog zo’n 1.500 plekken waar een AED ontbreekt. “Vanuit de Hartstichting maken we inzichtelijk waar AED’s nodig zijn en activeren we burgers, bedrijven en organisaties een bijdrage te leveren. De uitdaging voor 2021 is dat mensen en bedrijven die zich in een AED-loze zone bevinden zich dat realiseren en in actie komen om er voor te zorgen dat er een AED in hun buurt komt te hangen. Met de technici van Unica is het voor ons veel eenvoudiger om dat doel te realiseren. Zo maken we Nederland gezamenlijk hartveiliger en proberen we een landelijk dekkend netwerk van AED’s te realiseren.”