Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corona in 2021

Na een onwerkelijk jaar waarin de coronacrisis zijn intrede deed, werd ook 2021 nog altijd gekarakteriseerd door heftige maatschappelijke effecten van het coronavirus. Vooral aan het begin van het jaar, toen er meer dan drie maanden een avondklok van toepassing was in Nederland, was de maatschappelijke ontwrichting fors. Ook aan het einde van het jaar kregen we onverwacht te maken met aangescherpte maatregelen, waardoor veel onderdelen van het sociale leven wederom fors beperkt werden. De positieve verwachtingen over de effecten van vaccins, werden daarmee niet volledig waargemaakt. Gelukkig kenmerkte de zomerperiode zich door enkele maanden met meer vrijheden, waardoor veel mensen wel een fijne vakantie konden beleven.

Hoewel de effecten van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van Unica beperkt zijn, vergt de situatie nog steeds veel aanpassingsvermogen van onze medewerkers in de buitendienst, ons kantoorpersoneel en ons management. De Raad van Bestuur heeft grote bewondering voor de wijze waarop alle medewerkers zich telkens opnieuw blijven inzetten om de overheidsmaatregelen op te volgen en te vertalen naar aanpassingen in de werkzaamheden, zodat de gevolgen voor klanten en collega’s minimaal zijn.

Unica volgt in zijn beleid strikt de richtlijnen van het RIVM en past de dagelijkse bedrijfsvoering aan op de actuele omstandigheden. Het startpunt daarvoor is het Crisis Management Team (CMT), dat direct na de aankondiging van veranderingen van de overheidsadviezen samenkomt voor centrale besluitvorming en coördinatie om de coronamaatregelen te vertalen naar onze bedrijfsvoering. Communicatie over de gevolgen van de aanpassing van overheidsmaatregelen voor het beleid binnen Unica wordt daarna zo spoedig mogelijk verstuurd aan alle medewerkers.

Mede dankzij de inspanningen van alle medewerkers is de impact van de coronamaatgelen op de dienstverlening van Unica relatief beperkt. Met inachtneming van afstands- en hygiënevoorschriften kunnen werkzaamheden vrijwel altijd doorgaan. Het decentrale ondernemerschap, de diversiteit aan specialismen die Unica in zijn bedrijvennetwerk in huis heeft en de stabiliteit en verscheidenheid van het klantportfolio met focus op minder conjunctuurgevoelige sectoren, resulteren in een sterke crisisbestendigheid van Unica die ook dit jaar zichtbaar is in de financiële resultaten.