Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Economische waarde

De ruime omzetgroei die Unica in de afgelopen jaren noteerde, werd ook in 2021 voortgezet. Dankzij een stijging van ruim 23% noteerde Unica in 2021 een omzet van € 663 miljoen, waar over het boekjaar 2020 een omzet van € 539 miljoen werd behaald. Door de omvangrijke overnames van Unica in de afgelopen anderhalf jaar droeg de geacquireerde groei in 2021 in flinke mate bij aan de omzetstijging. De solide organische groei in 2021 was vergelijkbaar met de organische groei van voorgaande boekjaren.

Hoewel de omzetgroei een belangrijke katalysator is, ligt de focus in de strategie van Unica op verdere verbetering van het rendement. In 2021 groeide de EBITDA naar € 56 miljoen (2020: € 41 miljoen), een stijging van meer dan 36%. De rendementsverbetering komt voort uit een combinatie van schaalvoordelen door omzetgroei, betere beheersing van de bedrijfskosten en het resultaat van betere marges. De rendementsgroei die Unica in 2021 noteerde is in lijn met de trend van de afgelopen jaren, waarin het groeipercentage in 2020 door de coronacrisis een kleine trendbreuk vormde.

Het EBITDA-rendementspercentage steeg naar 8,5%, waar dat percentage in 2020 nog op 7,7% lag. In 2016 behaalde Unica op een omzet van € 356 miljoen een rendement van € 21 miljoen, waarmee het rendementspercentage destijds op 5,8% lag. Met een toename van 172% steeg het rendement ten opzichte van 2016 bijna twee keer zo snel als de omzet, die ten opzichte van vijf jaar geleden met 86% is gestegen. De stijging van het rendementspercentage naar meer dan 8% brengt Unica in een steeds gezondere rendementspositie die past bij bedrijven van onze omvang.