Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Commercie

Unica tracht in zijn orderportefeuille een goede mix te realiseren van meerjarige onderhoudsopdrachten en specifieke projectopdrachten. De afhankelijkheid van specifieke projecten is de afgelopen jaren fors afgenomen, ten gunste van opdrachtgevers die gedurende langere tijd op Unica vertrouwen en daarmee recurring business garanderen.

Johan Willem Frisokazerne te Assen (Rijksvastgoedbedrijf)

De opdracht die Unica in 2021 mocht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf is daar een uitstekend voorbeeld van. Unica gaat de inspectie, keuring en het onderhoud verzorgen van de klimaatinstallaties en warmteopwekking-systemen van meer dan 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire doelstellingen en duurzaamheidsambitie van de betreffende Defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De opdracht start in 2022, heeft een looptijd van maximaal acht jaar en is de grootste onderhoudsorder in de historie van Unica.

Uiteraard is Unica trots op nieuwe opdrachten, maar het bestendigen van meerjarige samenwerking met trouwe klanten heeft natuurlijk ook continu de aandacht. In 2021 werd onder meer de relatie met Thales gecontinueerd met een nieuw project- en onderhoudscontract. Ook de samenwerking met Scania die een historie van enkele decennia kent, kreeg in 2021 een nieuwe dimensie met een innovatief project, waarbij restwarmte bij het lakken van kunststof cabine- en chassisonderdelen in de productiehal van Scania in Meppel wordt teruggewonnen.

Ook in de gespecialiseerde domeinen waarin Unica actief is vertrouwen steeds meer organisaties op onze expertise. Zo werd Team Terminal een van de eerste gebruikers van het your identity management (YIM) platform, dat Nsecure ontwikkelde. Het grote oliebedrijf in het Rotterdamse Europoortgebied gaat het gehele toegangsverleningsproces voor bezoekers, medewerkers en contractors volledig faciliteren via het YIM-platform. De ICT-kennis die Unica in huis heeft, wordt ook ingezet voor andere prominente opdrachtgevers. Zo werkt Transavia dankzij de diensten van Unica ICT Solutions weer veilig op kantoor dankzij de Save the Desk App en optimaliseert wielerteam JumboVisma de planning met behulp van PowerApps.

Het domein van brandveiligheidsoplossingen werd met de acquisitie van Gerco en Applicom verder versterkt. Dat resulteerde onder meer in een fraaie opdracht voor het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Sinds 2020 heeft Unica ook een breed portfolio in koeltechniek, waarvoor het vooral in de foodsector aansprekende opdrachtgevers bedient. In het afgelopen jaar werden onder meer koelcellen geleverd aan Nature’s Pride en Sjaak van Schie en werd een transkritische koelinstallatie gerealiseerd bij Allround Cargo Handling.

De zorg blijft een marktsegment waarvan Unica veel domeinkennis heeft. In 2021 werden onder meer opdrachten getekend voor de realisatie van een nieuw operatiecomplex voor Treant Zorggroep, nieuwbouw van Het Wooldhuis voor Het Zand, modernisering van de ICT-omgeving bij revalidatiecentrum Revant en nieuwbouw van het verpleeghuis De Waalboog. Unica gaat ook meewerken aan de nieuwbouwopdracht voor ziekenhuis Rijnstate in Elst. Met een bijzondere waterstofvoorziening voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie wordt deze nieuwe ziekenhuisvoorziening geheel CO2-neutraal.

Met de acquisitie van Pranger-Rosier versterkte Unica zijn regionale positie in Noord-Nederland. Met opdrachtgevers zoals de Elfstedenhal, ROC Friese Poort en melkpoederproducent Ausnutria bedient Pranger-Rosier toonaangevende partijen in de regio. In Den Helder werkt Pranger-Rosier aan het nieuwe Helderse stadhuis, waarbij in de uitvoering nauw wordt samengewerkt met de nieuwe collega’s van Unica Building Projects Noordwest. Het Friese bedrijf bedient ook regionale partijen die de aantrekkingskracht van de provincie bevorderen, zoals het Werelderfgoedmuseum Lauwersoog en recreatieterreinen op de Waddeneilanden. Vanuit de filosofie van Unica om dichtbij zijn klanten te opereren vormen lokale opdrachten in alle regio’s de ruggengraat van de dienstverlening. De renovatie van de vuurtoren in Hellevoetsluis is zo’n opdracht die tevens bewijst dat niet elke klus groot hoeft te zijn om tot de verbeelding te spreken.

Het uitbreiden van de klantportefeuille heeft de aandacht, maar klanttevredenheid heeft prioriteit. Bij onderhoudscontracten krijgen opdrachtgevers na alle werkzaamheden een korte enquête, om er direct na afronding werkzaamheden zicht op te houden of het onderhoud naar tevredenheid is verzorgd. Met periodieke klantarena’s gaat Unica met zijn hele klantteam in dialoog met opdrachtgevers over de ervaren dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Incidenteel kon in de zomerperiode weer een klantarena op locatie gehouden worden, maar vanwege de beperkingen vonden de dialogen in 2021 hoofdzakelijk digitaal plaats.

In 2021 werd ook een eerste uniform klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt verstuurd aan alle klanten van Unica-bedrijven en bevat vragen over hun algehele ervaringen over de dienstverlening van Unica. Dit jaarlijks terugkerende onderzoek moet nog beter zicht geven hoe klanten Unica in de volle breedte beleven. Vanuit een intern commercieel netwerk wordt de commerciële verbinding tussen alle bedrijven binnen Unica gestimuleerd, om de toegevoegde waarde van integrale dienstverlening van Unica nadrukkelijker tot uitdrukking te laten komen. Tijdens een landelijke bijeenkomst van het netwerk in de zomer zijn verschillende ideeën uitgewerkt om de commerciële slagkracht van Unica als bedrijvengroep verder te versterken.