Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Prestaties per cluster

Unica bestaat uit een netwerk van meer dan 35 zelfstandige bedrijven, die zijn georganiseerd in negen bedrijvenclusters. Elk cluster heeft een focusgebied of specialiteit en kent een eigen groeistrategie. De omvang van de bedrijvenclusters verschilt in absolute zin, maar elk cluster behaalt positieve resultaten die bijdragen aan de positie van de bedrijvengroep. Zodoende is Unica niet afhankelijk van één sterk cluster en kan het dankzij zijn netwerk van bedrijven zowel gespecialiseerde dienstverlening bieden, als opdrachten multidisciplinair invullen vanuit verschillende specialismen.

Building Projects

Als regisseur van renovatie- en transformatie- en nieuwbouwprojecten realiseert Unica Building Projects alle technische installaties en systemen van een gebouw van A tot Z. Het sterke fundament dat de afgelopen jaren voor dit cluster is gelegd is zichtbaar in de resultaten. Naast een lichte omzetstijging realiseerde Unica Building Projects in 2021 een onverminderd sterke verbetering van het rendement. Het cluster biedt steeds meer toegevoegde waarde aan klanten door andere disciplines uit het Unica-netwerk te betrekken in de uitvoering van zijn opdrachten.

Building Services

Met beheer en onderhoud van alle gebouwgebonden installaties verzekert het cluster Unica Building Services klanten van een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving. Met vestigingen door heel Nederland en een landelijke serviceorganisatie is dit cluster het meest zichtbare onderdeel van het Unica-netwerk. Het cluster doorbrak in 2021 de grens van 250 miljoen omzet, mede dankzij acquisitie van Pranger-Rosier. Door de toevoeging van de drie vestigingen van Pranger-Rosier werd de dienstverlening van Unica Building Services in Noord-Nederland uitgebreid. Het landelijk dekkend vestigingennetwerk bestaat nu uit 17 locaties. Unica Building Services realiseerde een sterk verbeterde marge, doordat de dienstverlening in 2021 volledig werd ingericht op probleemloos werken volgens coronaprotocollen. Het cluster kent uitstekende toekomstperspectieven dankzij grote, meerjarige onderhoudscontracten die de komende jaren verdere invulling krijgen.

Fire Safety

Als specialist in brandveiligheidsoplossingen levert Unica Fire Safety diensten en advies om gebouwen tegen de risico’s van brand te beschermen. Met de overname van Gerco en Applicom werd expertise op het gebied van passieve brandveiligheid toegevoegd aan het cluster, waarin van oorsprong voornamelijk kennis van actieve brandveiligheid aanwezig was. Unica Fire Safety kan nu een compleet integraal pakket aan diensten op het gebied van brandveiligheidsoplossingen aanbieden.

Het cluster kende een sterke omzetstijging die gedeeltelijk het effect is van de acquisitie. Het rendement blijft net als voorgaande jaren onverminderd sterk.

Access & Security

Met dienstverlening voor toegangs- en beveiligingsvraagstukken is het cluster Unica Access & Security een goed voorbeeld van een specialisme waarvan Unica diepgaande kennis heeft. Dit cluster kent een stabiele omzetgroei en groeiend rendement. De toevoeging van Nsecure aan dit cluster in 2017 is een toonbeeld van de acquisitiestrategie die Unica hanteert. De fundamentele expertise van Nsecure over toegangs- en controletoepassingen biedt in samenwerking met andere Unica-bedrijven veel kansen om deze specialisatie te verbreden naar nieuwe domeinen, wat in 2022 onder meer gestalte krijgt met een nieuwe propositie voor het middensegment.

Building Intelligence

Door integratie van alle technische installaties met intelligente gebouwautomatisering, zorgt het cluster Unica Building Intelligence voor een uniforme aansturing van alle gebouwfuncties. Het marktpotentieel voor dergelijke smart building toepassingen is enorm en Unica Building Intelligence behoort tot de grootste aanbieders van deze diensten in Nederland. Alle bedrijven die tot dit cluster behoren noteerden sterke prestaties en dragen bij aan de stabiele omzetgroei en het stijgende rendement van het cluster.

Energy Solutions

Als kennisorganisatie voor talrijke aspecten van de energietransitie levert het cluster Unica Energy Solutions expertise om de duurzaamheidsdoelstellingen bij klanten te kunnen realiseren. Diensten als energieadvies, energiemanagement, energie-inkoop en duurzame, toekomstgerichte oplossingen voor de gebouwde omgeving zijn noodzakelijke onderdelen om de klimaatdoelstellingen in te vullen. Het cluster heeft een stabiele omzetontwikkeling en rendement en is een belangrijk strategisch startpunt voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen door andere clusters.

ICT Solutions

Als allround ICT-dienstverlener verzorgt het cluster Unica ICT Solutions de levering, implementatie en het beheer en onderhoud van ICT-omgevingen voor klanten. ICT-dienstverlening is inmiddels meer dan een decennium onderdeel van het Unica-portfolio en krijgt een steeds prominentere positie in het aanbod aan klanten. Met de overname van In2Scope kreeg de business applications portefeuille een verdere verdieping en kan Unica ICT Solutions op nog meer strategische vlakken ICT-toepassingen bieden ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De omzetontwikkeling was in 2021 stabiel, evenals het rendement, ondanks de invloed van prijsdruk bij belangrijke leveranciers.

Industry Solutions

Met turn-key industriële totaaloplossingen voor onder andere voedingsmiddelen, chemie, farmacie, logistiek, maakindustrie en machinebouw heeft het cluster Unica Industry Solutions alle disciplines in huis die nodig zijn om te opereren in het primaire proces. In 2021 boekte het cluster een sterke groei in omzet en resultaat. De industriële markt is een groeigebied waarin Unica door gerichte acquisities een steeds sterkere marktpositie krijgt. In de afgelopen vijf jaar is het cluster in omvang vervijfvoudigd.

Datacenters

Het cluster Unica Datacenters, dat intelligente en technologisch complexe datacenters realiseert en onderhoudt, behaalde een omzetstijging in 2021. Die was wel beperkter dan geprognotiseerd omdat de planning van projecten door opdrachtgevers werd aangepast. Het moment van starten van de projecten hangt af van veel factoren, die soms leiden tot vertraging. Met verschillende grote opdrachten die op korte termijn aanvangen zijn de prognoses voor verdere groei in de komende jaren gunstig.