Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaam ondernemerschap

De toekomstbestendigheid van Unica, en de samenleving als geheel, gaan hand in hand met duurzame ontwikkeling. Bedrijfsresultaten kunnen niet meer los worden gezien van maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, grondstofschaarste en sociale belangen zoals diversiteit en inclusie. Het van oorsprong sterke fundament voor duurzaam en sociaal ondernemerschap binnen Unica krijgt dan ook een steeds prominentere rol in de bedrijfsactiviteiten.

Duurzaam ondernemerschap staat voor de manier waarop Unica zijn economische prestaties versterkt en tegelijkertijd zijn sociale en ecologische waarde vergroot. Dit heeft betrekking op alle activiteiten in de waardeketen, met het doel om negatieve effecten te verkleinen en positieve effecten te vergroten.

Zeker nu Unica in omvang een toonaangevende speler is in het Nederlandse bedrijfsleven, wordt de impact die Unica heeft op het milieu en sociaal-maatschappelijke thema’s steeds groter. Met het oog op de lange termijn waarde creatie van Unica is duurzaam ondernemerschap in 2021 als integraal speerpunt opgenomen in de strategie. Door integraal aandacht te geven aan beleid rondom milieu, sociale en bestuurlijke kwesties, kan Unica zijn impact de komende jaren verder vergroten en een relevante bijdrage blijven leveren aan de maatschappij.

Om de verschillende componenten van duurzaam ondernemerschap integraal samen te brengen in een concreet en meetbaar plan is een sustainability manager aangesteld. Het startpunt voor dit plan is een nieuwe materialiteitsanalyse van de belangrijkste thema’s voor Unica, die begin 2022 afgerond is. Er wordt daarbij ook bekeken hoe de inspanningen die Unica voor zijn eigen bedrijfsvoering doet, vertaalt kunnen worden naar dienstverlening voor klanten.