Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheid bij klanten

De energietransitie dwingt organisaties na te denken over de keuzes die zij hebben in de aanpak en het bijbehorende beleid. Veelal ligt de focus daarbij op producten: er worden specifieke toepassingen geselecteerd om een deelgebied van de energietransitie in te vullen. Mede onder druk van de klimaatdoelstellingen verschuift die productgerichte focus naar een strategisch beleid, waarin er integrale oplossingen worden gezocht om de doelen te bereiken. Dit leidt tot complexiteit en vraagt integrale uitvoering om de verschillende technische en organisatorische oplossingen met elkaar te verbinden. Daarmee verschuift de aandacht voor het thema duurzaamheid ook van het facilitaire domein naar andere disciplines in de bedrijfsvoering, zoals inkoop en strategievorming.

De energiemarkt had in 2021 te maken met enorme fluctuaties. Na jaren van relatieve stabiliteit op deze markt werden bedrijven en consumenten geconfronteerd met heftige stijging van de gas- en energieprijzen. De noodzaak voor aandacht voor energie-inkoop en een bijbehorend beleid werd daardoor voor veel organisaties benadrukt. Unica-bedrijf Hellemans Consultancy is al sinds de liberalisering van de energiemarkt een van de belangrijkste specialisten op dit kennisdomein en heeft een inkoopvolume van 12% van de zakelijke markt in Nederland. Los van de prijsschommelingen zal de energiemarkt onder invloed van de energietransitie de komende jaren in het teken staan van een verschuiving van vraag-gestuurde productie naar aanbod-gestuurde opwekking. Dat wil zeggen dat er niet meer alleen energie geleverd wordt op het moment dat het wordt gevraagd, maar dat er energie wordt opgewekt die op dat moment actief op de markt wordt gebracht. Het matchen van vraag en aanbod vraagt dus om strategische keuzes die verder gaan dan alleen verbruik, maar die zich ook richten op opslag en productie. Technische voorzieningen kunnen de gewenste flexibiliteit in energiebehoefte invullen, door op goede momenten het aanbod aan energie maximaal te benutten (en opslaan) en op andere momenten de vraag te beperken door uitstootreductie.

Sinds juli 2021 is PwC veertien BREEAM-NL Outstanding certificaten rijker.

Unica betrekt verduurzamingsvraagstukken integraal in zijn aanbod richting klanten. Vrijwel alle opdrachten die Unica realiseert bevatten in meer of mindere mate duurzaamheidscomponenten. Daarnaast verzorgt Unica vanuit het cluster Unica Energy Solutions begeleiding van specifieke energievraagstukken, zoals de BREEAM Outstanding certificering die PwC in de zomer van 2021 behaalde voor 14 panden. Om nog meer aandacht te geven aan de ondersteuning van klanten in de complexe energietransitie, is het management van Unica Energy Solutions uitgebreid. Daarmee kan de toenemende behoefte van klanten aan expertise in energie-advies en uitvoering nog zorgvuldiger begeleid worden.