Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aantrekkingskracht arbeidsmarkt

Grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen om meer technici, maar er zijn grote tekorten aan goed opgeleid technisch personeel. Het verder versterken van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt is dan ook een prioriteit in het strategisch beleid van Unica.

Betrokkenheid en behoud van medewerkers is daarvoor een belangrijk startpunt. Met persoonlijke aandacht, ruimte voor opleiding en ontwikkeling en serieuze verbeterprogramma’s na feedback van medewerkers, voedt Unica de al sterke loyaliteit van zijn medewerkers. Unica is van oorsprong een familiebedrijf en ook veel bedrijven die de afgelopen jaren zijn geacquireerd hebben dit karakter. Ondanks de groei in omvang, is het DNA van een familiebedrijf op alle locaties nog steeds een onderscheidende factor voor Unica als aantrekkelijke werkgever.

Voor de invulling van de verdere groei bleef Unica ook in 2021 succesvol in het werven van nieuwe medewerkers. Toch realiseert Unica zich dat de extreem krappe arbeidsmarkt permanente aandacht en creativiteit vraagt van het recruitment team. Om blijvende groei in de komende jaren te realiseren wordt het recruitmentmodel in 2022 tegen het licht gehouden, om te bepalen wat er nodig is om de forse wervingsbehoefte de komende jaren in te kunnen blijven vullen. Een nieuw ontwikkelde ‘Werken bij’ website die begin 2022 in gebruik wordt genomen vormt daarvoor het vertrekpunt. Het sollicitatieproces en de achterliggende systemen zijn daarbij efficiënter en eenvoudiger gemaakt voor zowel de potentiële kandidaat als het management van Unica.

Sociaal ondernemerschap, diversiteit en inclusie spelen ook een belangrijke rol in het vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever en het binden van medewerkers. Een van de speerpunten die Unica daarvoor heeft geformuleerd is het bereiken en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een brede doelgroep die voor sommige functies uitermate veel potentieel kent. In 2021 heeft Unica voor zijn grootste organisatieonderdeel trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Deze certificering bewijst dat Unica zijn sociale verantwoordelijkheid serieus omarmt en een aantrekkelijke werkgever wil zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kijkt Unica ook naar zij-instroom vanuit andere sectoren. De afgelopen jaren nam Unica deel aan verschillende initiatieven en werd waardevolle ervaring opgedaan hoe zij-instroom een bijdrage kan leveren aan de wervingsbehoefte en sociale ambities van Unica. De succesvolle zij-instroomtrajecten zijn veelal regionale initiatieven, zoals het Be An Engineer programma in Amsterdam van waaruit verschillende kandidaten bij Unica zijn gestart. Samen met de andere betrokken partijen wil Unica de komende jaren de best practices schaalbaar maken en verbreden naar andere regio’s. Technologische oplossingen kunnen het werk mogelijk ook toegankelijk maken voor mensen die met hun huidige achtergrond niet in aanmerking komen.

Het diversiteitsplatform Unique dat eind 2020 werd opgestart, heeft in 2021 concrete invulling gekregen middels een mentorprogramma en (digitale) bijeenkomsten voor vrouwelijk talent binnen Unica. Vergeleken met branchegenoten is de participatie van vrouwen bij Unica marktconform, maar Unica heeft de ambitie om zich meer te spiegelen aan internationale bedrijfsstandaarden waarin de genderverhouding beter in balans is. Om dat te bereiken blijft Unica dan ook gericht aandacht geven aan het behouden en aantrekken van vrouwelijk (technisch) talent. Nu de activiteiten voor meer gendergelijkheid binnen Unica zijn opgestart, worden in het diversiteitsprogramma vanaf 2022 gefaseerd ook andere componenten van inclusiviteit opgenomen, bijvoorbeeld een betere balans in leeftijd en etniciteit.