Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkerbetrokkenheid

Maar liefst 2.000 medewerkers namen in 2021 deel aan het medewerkersonderzoek, ruim 70% van de populatie. Als eerste aanspreekpunt voor klanten zijn bevlogen en betrokken medewerkers het visitekaartje voor Unica, dus de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek vormen een belangrijke maatstaf om te beoordelen hoe toegewijd medewerkers zijn aan onze bedrijvengroep.

De resultaten van het medewerkersonderzoek tonen dat de betrokkenheid van medewerkers bij Unica in 2021 onverminderd hoog bleef. Maar liefst 84% van hen voelt zich betrokken bij het bedrijf uit het Unica-netwerk waar ze werken. Een andere positieve indicator is de stijging van de eNPS, het verschil tussen het percentage medewerkers dat anderen aanbeveelt om voor Unica te werken, ten opzichte van het percentage medewerkers die dat juist afraadt. De eNPS-score steeg naar 19,8 (2020: 12,5), dus veel meer collega’s raden familie, vrienden en bekenden aan om ook bij Unica aan de slag te gaan.

Het gemiddelde rapportcijfer dat Unica van zijn medewerkers kreeg bleef gelijk aan vorig jaar (7,3). Hoewel Unica streeft naar verdere verbetering van deze score, was bij vergelijkbare bedrijven veelal sprake van een lichte daling als gevolg van aanhoudend werken op afstand en alle ongemakken die dat met zich meebrengt. Het stemt tot enige tevredenheid dat de score bij Unica in die periode stabiel bleef.

Net als vorig jaar mag Unica zich ‘Worldclass Workplace’ noemen. Dit is het grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap dat door Effectory wordt toegekend aan bedrijven waarvan de medewerkers een bovengemiddelde beoordeling geven.

De opvolging van de verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek wordt gericht gedaan per afdeling. Elke leidinggevende heeft de resultaten van zijn afdeling ontvangen, met een benchmark ten opzichte van de scores van andere afdelingen. Samen met de HR Business Partners worden waar nodig gerichte verbeteracties uitgezet.

Om medewerkers geïnformeerd te houden over de algemene ontwikkelingen en strategie van Unica worden verschillende periodieke digitale nieuwsbrieven verstuurd. Alle medewerkers van Unica-bedrijven ontvangen deze centrale berichtgeving. In 2022 wordt deze informatievoorziening uitgebreid met een Unica App, waarmee alle medewerkers het laatste nieuws ook eenvoudig op hun smartphone kunnen raadplegen.