Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Unica behoort tot de 200 grootste bedrijven van Nederland en is dan ook een omvangrijke werkgever. Ten opzichte van 2020 steeg het personeelsbestand met 16% naar 3.287 FTE (ultimo 2021). Aan het einde van 2020 had Unica 2.843 FTE in dienst.

Uitgedrukt in het aantal medewerkers biedt Unica eind 2021 werkgelegenheid aan ruim 3.450 medewerkers. Daarnaast maakt Unica gebruik van een flexibele schil van circa 250 inleners voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.