Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleiding en ontwikkeling

Ter aanvulling op het traineeship voor het aantrekken van nieuw WO- en HBO-talent, startte Unica in 2021 een young professional programma dat gericht is op het ontwikkelen van eigen medewerkers die potentie hebben om door te groeien in hun vakgebied. Het accent van dit programma ligt op medewerkers met 1-3 jaar werkervaring in zowel technische functies als staffuncties. 20 deelnemers begonnen in 2021 aan dit nieuwe opleidingsprogramma en werken actief mee aan specifieke verbetertrajecten binnen de bedrijvenclusters. Het leiderschapsprogramma dat Unica sinds 2,5 jaar aanbiedt aan zijn management is in 2021 eveneens gecontinueerd. Inmiddels heeft meer dan 80% van de leidinggevenden het programma doorlopen. Om het leiderschapsprogramma ook in de dagelijkse praktijk te cultiveren, is het aanbod aan opleidingen in 2021 uitgebreid met drie nieuwe modules waaronder gesprekstechnieken en intervisie.

Niet alleen management en jong talent, maar ook de ontwikkeling van buitendienst medewerkers heeft de aandacht binnen Unica. Om aan de toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming te voldoen is het noodzakelijk om de vaktechnici gericht te ondersteunen in opleiding en ontwikkeling. Unica sorteert daarbij voor op online ondersteuning van training en ontwikkeling, zowel voor vaktechnische opleidingen als voor softskills. In 2022 wil Unica een platform met e-learnings in gebruik nemen om het opleidingsaanbod toegankelijker te maken en te centraliseren.