Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in de bouw en techniek in brede zin verbetert, heeft Unica samen met een aantal toonaangevende bouwpartijen en opdrachtgevers de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgezet. Als een van de veertien initiatiefnemers van de GCVB heeft CEO John Quist namens Unica zitting in de kopgroep van deze sectorcode.

Om het belang van aandacht voor veiligheid te onderstrepen heeft Unica in 2021 de tweede trede van de Safety Culture Ladder (‘de Veiligheidsladder’) behaald. Dit instrument is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken. Het systeem is aanvankelijk ontwikkeld door ProRail, maar sinds 2016 in beheer bij de internationaal erkende schemabeheerder NEN. De ladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag te meten en legt de nadruk op de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Na het behalen van de certificering voor trede 2 wil Unica de veiligheidscultuur in zijn bedrijf de komende jaren verder uitbreiden naar de volgende trede op de Veiligheidsladder.

Een van de initiatieven die heeft bijgedragen aan de certificering, is de Veilig Unica App. Deze app is in 2021 ontwikkeld om het eenvoudiger te maken om (bijna) ongevallen en incidenten te melden en om het veiligheidsbewustzijn in de breedte te ondersteunen. De app kan ook worden gebruikt als handzaam naslagwerk voor de belangrijkste veiligheidsinstructies. Na de lancering in maart 2021 is de app door ruim 1.800 gebruikers gedownload. Doordat het melden van ongevallen via de app laagdrempeliger is, zijn er meer incidenten gemeld die voorheen soms onder de radar bleven. Unica stimuleert die ontwikkeling en wil transparant zijn op veiligheidsvlak, al heeft dat wel tot gevolg dat de ongevallenfrequentie-index opnieuw licht is gestegen. Met de extra informatie die Unica verkregen heeft kunnen gerichtere verbeteracties worden bepaald.

Het minimale niveau van veiligheidsbewustzijn dat Unica hanteert, vraagt Unica ook van zijn leveranciers. Partijen die diensten of producten aan Unica leveren moeten vanaf 2022 daarom voldoen aan de eisen van trede 2 van de Veiligheidsladder. Die afspraak is tussen alle branchegenoten vastgelegd in het ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ protocol, dat zijn oorsprong vindt in de GCVB.