Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance

Unica hanteert in zijn werkzaamheden de hoogste integriteitsstandaarden. De ethische normen en basisprincipes die hierbij van toepassing zijn staan beschreven in de ‘Wij zijn Unica’ welkomstmap die alle nieuwe medewerkers bij hun indiensttreding krijgen. Onderdeel van deze informatie zijn de gedragsregels binnen Unica, die zo op eenduidige wijze aan medewerkers worden verstrekt. Voor het melden van misstanden, arbeidsgeschillen en ongewenste omgangsvormen zijn verschillende specifieke regelingen van toepassing die onder de koepel ‘Spreek je Uit!’ op het intranet worden toegelicht. Medewerkers kunnen ook gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon, die sinds 2021 per regio werkzaam is en daardoor nog dichterbij medewerkers opereert.

Het fraude en compliance risk beleid is in 2021 verder uitgebreid. Binnen het beleid is veel aandacht voor het periodiek trainen van management in ethisch gedrag en compliant werken. Alle directeuren van de verschillende Unica-bedrijven geven ook een compliance statement af, waarin ze onder meer verklaren dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Maar ook bij nieuwe medewerkers is er aandacht voor ethiek en compliance, in de vorm van een informatiesessie tijdens de introductiedagen. Om zeker te stellen dat alle medewerkers deze informatie tot zich nemen wordt het beleid in 2022 aangevuld met een verplichte e-learning.

De afdeling Juridische Zaken geeft door het hele land workshops aan medewerkers, om focus te houden op het belang van compliance in de dagelijkse praktijk. In 2021 is dat uitgebreid met een laagdrempelig online juridische workshop programma, waar elke Unica-medewerker zich voor kan aanmelden. Thema’s die in 2021 behandeld werden zijn bijvoorbeeld algemene voorwaarden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aansprakelijkheid, UAV 2012 bouwvertraging en stagnatieschade.