Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitaal

Cyberaanvallen worden zowel in Nederland als internationaal als een van de grootste risico's voor het bedrijfsleven beschouwd. Corona heeft de digitale gevaren vergroot, want de pandemie heeft de manier van werken veranderd en de afhankelijkheid van technologie verder versneld. Er is daarom meer focus op digitalisering van kantooromgevingen, bedrijfsprocessen en remote diensten aan klanten, wat meer cybersecurity-risico’s met zich meebrengt.

Nu de dienstverlening in de techniek steeds meer informatie gedreven is, is Unica zich sterk bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de informatie in zijn ecosysteem. Unica beschermt die informatie tegen interne en externe bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en schade aan de eigen organisatie en die van andere betrokkenen (adviseurs, leveranciers, opdrachtgevers) zo mogelijk te voorkomen. Om daar in hun dienstverlening invulling aan te geven maken enkele clusters gebruik van de normen ISO 27001 en ISO 27002. Voor diepgaande kennis over de bijbehorende maatregelen kan Unica terugvallen op de expertise van Unica ICT Solutions, dat als gespecialiseerd cluster de kennis over cybersecurity ook inzet in zijn dienstverlening richting klanten.

Het beleid voor informatiebeveiliging staat op de agenda van de Raad van Bestuur en wordt periodiek actief getoetst binnen het bedrijf. Awareness over cybersecurity is cruciaal, dus ook eindgebruikers worden regelmatig geïnformeerd over informatiebeveiliging en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen.