Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch

Unica wil goed voorbereid zijn op crisissituaties om de continuïteit van de organisatie en haar dienstverlening te garanderen. Het crisiscommunicatiebeleid en het daar van afgeleide Crisis Management Team (CMT) vormen daarvoor de basis. Het CMT kent door de aanhoudende coronacrisis inmiddels een stevige verankering in de organisatie. Naast centrale besluitvorming en coördinatie rondom het thema corona, wordt het CMT ook ingezet voor andere potentiële risicosituaties of situaties waarin reputatieschade voor Unica of één van zijn bedrijven kan optreden. Het uitgangspunt is daarbij dat Unica zijn sociale en andere verantwoordelijkheden serieus neemt ten opzichte van alle stakeholders en alles doet wat redelijkerwijs kan worden verwacht om adequaat te reageren op een potentiële of actuele crisis. Daarbij wordt ernaar gestreefd zorgvuldig, open, eerlijk en voorzichtig te communiceren, onafhankelijk of het nieuws negatief of positief is. In 2021 is buiten het thema corona een aantal keer de ondersteuning van het CMT ingeroepen. Na centrale coördinatie en advies kon de potentiële crisissituatie in alle gevallen binnen de bestaande processen worden afgehandeld.

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, waarvan verwacht wordt dat die ook in de komende jaren zal voortduren, is een strategische risicofactor die Unica onderkent. Vooralsnog kan Unica die goed beheersen en slaagt het erin zijn aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te verzilveren, maar het vereist permanente aandacht en creativiteit om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Ten slotte is er een maatschappelijke verschuiving ingezet inzake duurzaam ondernemerschap. Daarbij wordt meer aantoonbaarheid en proactiviteit gevraagd als het gaat om de ecologische en sociale impact die bedrijven maken. Unica heeft hiervoor een goede basis, vindt het belangrijk om een corporate social responsible (CSR) bedrijf te zijn en besteedt aandacht aan alle facetten van Environment, Social & Governance (ESG). Unica beaamt de maatschappelijke verantwoordelijkheid die van bedrijven van onze omvang wordt gevraagd en blijft daar aandacht aan besteden.