Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering

De dienstverlening van Unica en de wereld om ons heen worden op steeds meer onderdelen gedigitaliseerd. Unica is er dan ook van overtuigd dat digitalisering een cruciale randvoorwaarde is voor toekomstige relevantie. Om die reden is een meerjarig digitaliseringsprogramma in uitvoering om het ICT-landschap waarmee Unica opereert volledig te moderniseren. Ook de processtappen van de dienstverlening worden bij de implementatie tegen het licht gehouden, om schaalvoordelen te benutten en efficiencywinst te realiseren.

Het nieuwe digitale fundament, de eigen ICT-infrastructuur en systemen die Unica gebruikt, moet ervoor zorgen dat werken eenvoudiger wordt, medewerkers een hogere productiviteit kunnen bereiken en informatie beter wordt vastgelegd. Als technisch raamwerk wordt Microsoft Dynamics geïmplementeerd, een serie van intelligente bedrijfsapplicaties waarin alle bedrijfsprocessen worden verankerd. Zo kunnen al die processen optimaal op elkaar worden aangesloten en zijn er minder handelingen nodig om betere serviceverlening te realiseren.

Unica gelooft in de kansen van digitalisering op de lange termijn. Op de korte termijn vereist het soms wat aanpassingen. Zo moeten medewerkers op een andere manier (leren) werken en moeten zij worden opgeleid in de gecombineerde digitale en technische kennis. Om daar voldoende aandacht aan te geven vindt de implementatie van Dynamics stapsgewijs plaats. In de eerste fase in 2020 zijn alle commerciële processen opgenomen in Dynamics. De tweede fase vond plaats in 2021 en behelsde de implementatie van alle financiële processen en informatie. Dit is een essentiële tussenstap die noodzakelijk is om met de operationele processen van Projecten en Services over te gaan naar Dynamics. Vanaf 2022 wordt begonnen met het inrichten van de projectprocessen volgens de Systems Engineering (SE) methode en de beheer- en onderhoudsprocessen volgens een universele servicemethode.

Met de stapsgewijze implementatie van Dynamics wordt het digitale fundament van Unica telkens sterker. We staan aan de beginfase van een digitale transformatie in onze branche, waarbij de traditionele werkzaamheden geleidelijk veranderen naar ICT-gestuurde toepassingen. Dit zorgt ervoor dat we meer toegevoegde waarde kunnen bieden aan klanten en we met data nieuwe inzichten krijgen om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo nodig worden daarbij ook delen van de eigen verdienmodellen van Unica bijgesteld om aan te sluiten op de digitale transformatie. Voor sommige toepassingen zullen in de praktijk technologische oplossingen worden ontwikkeld die volledig digitaal gericht zijn. Het Building Insight dataplatform dat ontwikkeld is door het Unica Innovation Center is daar een voorbeeld van.