Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Netwerk van bedrijven

Decentraal ondernemerschap binnen het netwerk van bedrijven waar Unica uit bestaat, is een van de belangrijkste componenten van de strategie. Het netwerk bestaat inmiddels uit meer dan 35 bedrijven met een eigen winst- en verliesrekening die zelfstandig opereren om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo kunnen ze snel inspelen op gewijzigde marktomstandigheden in hun regio of binnen hun specialisme.

Om de commerciële slagkracht van de afzonderlijke bedrijven verder te versterken is het netwerk georganiseerd in negen bedrijvenclusters met een eigen focusgebied of specialiteit. Het versterken van de samenwerking tussen de clusters om integrale dienstverlening aan te bieden heeft veel aandacht in de strategie. Kennis vanuit de verschillende clusters resulteert dan ook steeds vaker in gecombineerde dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is de propositie voor een Energieprestatieadvies voor Utiliteitsbouw (EPA-U), waarin de adviseurs en auditeurs van Unica Energy Solutions worden ingezet om de klanten van Unica Building Services te begeleiden in het behalen van het noodzakelijke of gewenste energielabel voor hun gebouwen. Voor het specialisme toegangsbeveiliging wordt in 2022 een nieuwe propositie gelanceerd waarbij het Nsecure-kenniscentrum van Unica Access & Security wordt gecombineerd met de landelijke serviceorganisatie van Unica Building Services. In die samenstelling worden hoogwaardige oplossingen voor toegangsbeveiliging beschikbaar voor het middensegment en MKB.