Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bijlage: GRI-overzicht

Ter aanvulling op de financiële verslaglegging over 2021 bevat de bijlage een maatschappelijke verslaglegging over het afgelopen jaar. Unica wil niet alleen transparant zijn over zijn economische prestaties, maar ook rapporteren over zijn ecologische prestaties en maatschappelijke inspanningen voor de samenleving. Hiervoor zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) als leidraad gebruikt volgens de ‘GRI Standards’ optie ‘Core’.

Het streven is om de effecten te rapporteren van alle organisaties die onderdeel zijn van het eigen Unica netwerk van bedrijven. Van enkele recent toegetreden bedrijven zijn de gegevens nog niet opgenomen in deze rapportage. Ook zonder de sociale en ecologische effecten van deze organisaties geeft dit rapport een betrouwbaar beeld van de maatschappelijke prestaties van Unica. Deelnemingen en samenwerkingsverbanden maken geen onderdeel uit van de maatschappelijke verslaglegging.

Er is geen externe assurance uitgevoerd op de maatschappelijke onderdelen van het jaarverslag. De gerapporteerde gegevens zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.