Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Directe en indirecte emissies

  

Eenheid

Gegevens

CO2-equivalent 2021

Gegevens

CO2-equivalent 2020

CO2 scope 1

      

Aardgas voor verwarming

Brandstoffen

m3

160.199

302

239.673

452

Personen- en bedrijfswagen benzine

Zakelijk verkeer

liter

1.236.873

3.443

1.112.338

3.097

Personen- en bedrijfswagen diesel

Zakelijk verkeer

liter

1.499.935

4.893

1.531.001

4.994

(Sub)totaal

   

8638

 

8.543

       

CO2 scope 2

      

Ingekochte elektriciteit

Elektriciteit

kWh

2.716.213

1.510

2.522.042

1.402

Waarvan groene stroom uit windkracht

Elektriciteit

kWh

2.716.213

-1.510

2.522.042

-1.402

Teruggeleverde elektriciteit

Elektriciteit

kWh

167.922

-93,4

165.521

-92

Elektrische auto's

Zakelijk verkeer

kWh

620.999

345

88.288

49,1

Woon-werk verkeer

Zakelijk verkeer

km

3.022.182

589

2.817.290

549

(Sub)totaal

   

841

 

506

       

CO2 scope 3

      

Drinkwater

Water & afvalwater

m3

6.514

1,94

6.214

1,85

Papier met milieukeurmerk

Kantoorpapier

kg

13.526

16,3

28.055

33,9

(Sub)totaal

   

18,24

 

35,75

       

Totaal

   

9.497

 

9.085

Compensatie (groen gas)

  

160.199

-302

239673

-452

Netto CO2-uitstoot

 

ton

 

9.195

 

8.633