Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

  

Uit groepsmaatschappijen

35.427

24.948

Uit overige verbonden partijen

22

3.038

 

35.449

27.986

Overige baten en lasten na belastingen

-8.636

-6.501

Resultaat na belastingen

26.813

21.485