Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de opgenomen verklaring in de gedeponeerde jaarrekening.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de Algemene Vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

Warmtewet

Verantwoording in het kader van de Warmtewet:

  

Hoog Catharijne

deltaWonen

Aansluiting ultimo 2021

   

t/m 100 kW

aantal

196

1.309

Afzet warmte

   

t/m 100 kW

GJ

4.175

23.847

Som van aansluitcapaciteit

   

t/m 100 kW

kW

2.410

5.236

Naar tariefcomponenten gesplitste opbrengsten

   

Energieverkoop

88.009

626.242

Vastrecht

65.462

75.732

Meetkosten

4.345

29.952

Vaste kosten afleverset

20.329

0

Opslag warmtewisselaar

5.074

0

Opslag >25 kW

1.358

0

Aan- en afmeldkosten

0

0

Onderhoudslasten

204.175

393.885

Resultaat

-66.542

-141.855