Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Financiële vaste activa

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

46.761

47.144

Verwerving nieuwe deelnemingen

0

2.013

Resultaat

35.427

24.948

Dividend

-5.274

-27.523

Correcties

798

179

Stand per 31 december

77.712

46.761

Het verloop van de andere deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

2.252

508

Acquisitie

0

403

Nieuwe leningen

30

0

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

22

3.213

Dividend

0

-1.711

Reclassificatie

0

14

Voorziening

0

-175

Overdracht binnen Unica Groep

-2.106

0

Stand per 31 december

198

2.252