Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Immateriële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Goodwill

Ontwikkelings-kosten

Software

Totaal immateriele vaste activa 2021

Totaal immateriele vaste activa 2020

Aanschafwaarde per 1 januari

66.466

3.130

11.718

81.314

57.608

Investeringen

85.314

1.359

2.280

88.953

23.707

Aanschafwaarde per 31 december

151.780

4.489

13.998

170.267

81.315

      

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

18.853

2.111

6.093

27.057

20.946

Afschrijvingen

11.770

353

982

13.105

6.112

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

30.623

2.464

7.075

40.162

27.058

      

Boekwaarde per 31 december

121.157

2.025

6.923

130.105

54.257

Boekwaarde per 1 januari

47.613

1.019

5.625

54.257

36.662

Onder de goodwill zijn ook merknaam, klantcontracten en order backlog opgenomen. Goodwill en klantcontracten worden afgeschreven in 10 jaar, merknaam in 5 jaar. De geactiveerde order backlog wordt over een periode van 18 maanden afgeschreven.

Ontwikkelingskosten en software worden afgeschreven in 5 jaar. Ontwikkelingskosten betreffen kosten van commercieel haalbaar geachte projecten.