Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Materiële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal materiële vaste activa 2021

Totaal materiële vaste activa 2020

Aanschaffingswaarde per 1 januari

4.895

38.560

43.455

37.679

Investeringen

373

2.940

3.313

1.770

Desinvesteringen

-7.064

-561

-7.625

0

Verwerving via overnames

6.851

6.317

13.168

4.007

Aanschaffingswaarde per 31 december

5.055

47.256

52.311

43.455

     

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

3.250

30.252

33.502

26.431

Afschrijvingen

500

3.401

3.901

3.689

Desinvesteringen

-2.887

-390

-3.277

0

Verwerving via overnames

2.881

4.916

7.797

3.383

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

3.744

38.179

41.923

33.502

     

Boekwaarde per 31 december

1.311

9.077

10.388

9.953

Boekwaarde per 1 januari

1.645

8.308

9.953

11.248

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.