Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 - Financiële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Dit betreft:

Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2021

2020

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50%

35

35

Combinatie vof Conradhuis

50%

3

3

Pi2M B.V. te 's-Hertogenbosch

50%

42

38

Servicepartners Midden-Holland B.V. te Bodegraven

33%

6

6

Voorst Energie B.V.

50%

66

0

  

152

82

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

82

153

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

26

-7

Dividenduitkering

0

-64

Mutaties als gevolg van deconsolidatie

44

0

Stand per 31 december

152

82

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2021 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie.

Vorderingen op deelnemingen en overige partijen

Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5% - 5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. Eén lening is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers van de betreffende deelnemingen. Deze vordering bedraagt € 232.000 (2020: € 195.000).

Het verloop is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

25

0

Uitgegeven leningen

41

25

Aflossing op leningen

-44

0

Verwerving via overnames

113

0

Mutaties als gevolg van deconsolidatie

60

0

Stand per 31 december

195

25