Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

551

107

Aandeel derden in het resultaat

438

199

Verwerving via overnames

-23

352

Uitgekeerd dividend

-298

-107

Stand per 31 december

668

551