Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 - Onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Onderhanden projecten in opdracht van derden

665.645

509.799

Gedeclareerde termijnen

-683.447

-548.799

 

-17.802

-39.000


Een aanzienlijk deel van de stijging in 2021 van zowel de geactiveerde kosten als de gedeclareerde termijnen wordt veroorzaakt doordat het onderhanden werk van een deel van de bedrijven netto is opgenomen in 2020 en gepresenteerd is onder geactiveerde kosten.

Uitsplitsing onderhanden projecten

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt

-117.913

-68.181

Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt

100.111

29.180

 

-17.802

-39.000


Het bedrag aan geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties bedraagt € 1,1 miljoen (2020: nihil).

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,2 miljoen aan rente gepassiveerd (2020: € 1,1 miljoen aan rente gepassiveerd).