Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13 - Overige schulden en overlopende passiva

In de overlopende schulden is een post opgenomen van € 1,65 miljoen met betrekking tot nog niet geëffectueerde earn-out vergoedingen waarvan € 0,4 miljoen een looptijd heeft langer dan 1 jaar. Daarnaast is er voor € 3,5 miljoen een post opgenomen inzake reserveringen nog te verwachten kosten.