Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15 - De som der bedrijfsopbrengsten  

De verdeling van de bedrijfsopbrengsten is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Unica Building Projects

150.702

144.310

Unica Building Services

268.790

219.507

Overige clusters

281.925

226.990

 

701.417

590.807

Intercompany

-38.262

-51.861

 

663.155

538.946

Deze omzet is overwegend in Nederland gerealiseerd.