Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 - Overige bedrijfskosten

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Huisvestingskosten

9.776

7.950

Verkoopkosten

1.739

1.656

Vervoerskosten

18.892

16.189

Overige personeelskosten

9.105

6.040

Algemene kosten

17.939

13.270

 

57.451

45.105

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte gecontracteerde honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie voor het jaar 2021 bedragen € 383.000. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

Bedragen in 1.000 euro’s

Deloitte accountants

Deloitte netwerk

Andere accountants

Totaal

Deloitte accountants

Deloitte netwerk

Andere accountants

Totaal

 

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

Controle van de jaarrekening

240

0

91

331

250

0

6

256

Andere niet-controleopdrachten

0

0

42

42

0

0

97

97

Fiscale adviesdiensten

0

10

0

10

0

19

0

19

 

240

10

133

383

250

19

103

372