Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 - Financiële baten en lasten

Bedragen in 1.000 euro’s

  

2021

  

2020

 

Aandeelhouders

Overige posten

Totaal

Aandeelhouders

Overige posten

Totaal

Andere rentelasten en soortgelijke lasten

-563

-228

-791

0

-128

-128

 

-563

-228

-791

0

-128

-128