Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 - Belastingen 

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

38.662

30.922

Bij: afschrijving goodwill

9.101

5.250

Bij: beperkt aftrekbare kosten

597

500

Af: deelnemingsvrijstelling

-25

0

Af: investeringsregelingen

-43

0

Basis belastingsberekening voor de jaarrekening

48.292

36.672

Bij: tijdelijke verschillen in waardering

2.966

0

Belastbaar bedrag voor belastingautoriteiten

51.258

36.672

   

Lasten vennootschapsbelasting

11.411

9.238

Effectieve druk vennootschapsbelasting

30%

30%