Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

22 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 2,2 miljoen (2020: € 1,5 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties. De vennootschap is met haar moedermaatschappij Prisma Technologies BV een managementovereenkomst aangegaan voor de directievoering.

Unica Groep en haar werkmaatschappijen zijn huur- en leaseverplichtingen aangegaan met UniVastgoed BV.