Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2022

Strategische herijking

Vijf jaar na het opzetten van het strategiehuis van waaruit de afgelopen jaren werd geopereerd, is in 2022 met behulp van het internationaal gerenommeerde strategiebureau Roland Berger opnieuw gekeken naar de pijlers waarop de strategie van Unica

2022

Materialiteit

Periodiek reflecteert Unica op de belangrijkste thema’s rondom duurzame verandering.

2022

Bestuursverslag 2022

Na twee ontwrichtende coronajaren gaat ook 2022 de boeken in als een veelbewogen jaar.

2022

Economische waarde

Voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de omzet van Unica met dubbele cijfers. De omzet over 2022 steeg naar € 758 miljoen, een toename van € 95 miljoen ten opzichte van 2021.

2022

Prestaties per cluster

De kracht van Unica huist onder meer in decentraal ondernemerschap.

2022

Commercie

Voor het realiseren van de groeiambities van Unica is de stabiele portefeuille van trouwe klanten in uiteenlopende sectoren een uitstekende basis.

2022

Aantrekkingskracht arbeidsmarkt

De arbeidscapaciteit is vanzelfsprekend een strategisch speerpunt in het beleid van Unica.

2022

Medewerkerbetrokkenheid

Met een response van 72% gaf bijna driekwart van de medewerkers in 2022 waardevolle feedback hoe Unica het werken bij zijn bedrijven nog leuker en gemakkelijker kan maken.

2022

Gezondheid

In de aandacht voor gezondheid concentreert Unica zich onder meer op vitaal werkgever- en werknemerschap.

2022

Medewerkers

Aan het einde van 2021 had Unica 3.287 FTE in dienst, in 2022 steeg dat aantal met ruim 8% naar 3.555 FTE. Hiermee behoort Unica tot de 200 grootste werkgevers in Nederland.

2022

Opleiding en ontwikkeling

In 2022 is een Corporate Learning Suite ingericht waarin op termijn alle opleidingen binnen Unica vanuit één platform worden aangeboden.

2022

Veiligheid

Veilig werken heeft bij Unica in alle opzichten prioriteit. Unica streeft dan ook de hoogste veiligheidsstandaarden na, zowel in de dagelijkse operatie als in de sociale werksfeer.

2022

Maatschappelijke betrokkenheid

Duurzaam ondernemerschap past Unica ook toe buiten de eigen bedrijfsvoering of dienstverlening, in de maatschappelijke omgeving, zowel dichtbij als ver van huis.

2022

Interne bedrijfsvoering

Voor zijn interne bedrijfsvoering is Unica onder meer ISO14001 gecertificeerd. Dat betekent dat er volgens een milieumanagementsysteem en milieubeleid wordt gewerkt en dit structureel is verankerd in werkprocessen en systemen.

2022

Duurzaam ondernemerschap

In zijn duurzame bedrijfsstrategie brengt Unica de uitdagingen van vandaag en morgen in kaart en zet het uiteen hoe het als netwerk van bedrijven invloed kan uitoefenen voor maximale duurzame impact.

Toon meer resultaten