Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bestuursverslag 2022

Na twee ontwrichtende coronajaren gaat ook 2022 de boeken in als een veelbewogen jaar. Op elkaar ingrijpende ontwikkelingen als geopolitieke onrust, door hoge energieprijzen opgestuwde inflatie en klimaateffecten zorgen voor veel maatschappelijke onrust die veel mensen en bedrijven raakt.

Unica behoort gelukkig tot de uitzonderingen waarop de opeenvolgende tegenslagen weinig impact hebben. De investeringen die Unica in het afgelopen decennium deed in het stabiliseren van zijn fundament beschermt het bedrijf beter tegen onvoorziene omstandigheden, zoals die in 2022 veelvuldig plaatsvonden. Dit sterke fundament maakt Unica ook voor toekomstige situaties crisisbestendiger. Dankzij dat bewust ingezette strategische uitgangspunt blijven de groeicijfers en het groeipotentieel van onze bedrijven ook onder de huidige turbulente marktomstandigheden goed zichtbaar.