Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheid bij klanten

Als adviseur in energievraagstukken begeleidt Unica-bedrijf Hellemans Consultancy organisaties onder meer met het verduurzamen en verlagen van de CO2-footprint, besparen op energieverbruik en bij het energie-inkoopproces. Op het vakgebied van energie-inkoop is Hellemans Consultancy marktleider in Nederland. Als strategisch bemiddelaar adviseert het organisaties welke producten van energieleveranciers er beschikbaar zijn om de duurzaamheidsambities tegen de beste condities in te vullen. In die hoedanigheid is Hellemans Consultancy betrokken bij energie-inkoop met een gezamenlijke portfoliowaarde van € 5 miljard.

Vanuit zijn specialisme begeleidde Hellemans Consultancy aan het begin van 2022 een collectieve gasaanbesteding voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, bestaande uit 16 gemeenten. Voor de adviesdiensten op het gebied van energie prolongeerde Unica Energy Solutions in het voorjaar van 2022 zijn BRL 9500 certificaat. Met die certificering mag het bedrijf optreden als officieel Energieprestatieadviseur en kunnen energielabels opgesteld worden voor gebouwen (kantoren en woningen) volgens de NTA 8800-methode.

De geopolitieke onrust, het herstel van de coronapandemie en verschillende klimaatfactoren zorgden in 2022 voor ontwrichting van de energiemarkt. Dat heeft geresulteerd in een forse stijging van de energieprijzen. Doordat fluctuaties op deze markt de laatste decennia beperkt waren, komen veel organisaties nu plotseling in de problemen door de hogere tarieven die ze voor verlenging van hun energiecontracten moeten betalen. De prijsstijgingen zijn een gegeven waar Hellemans Consultancy geen invloed op heeft. De impact voor klanten die te maken hebben met aflopende energiecontracten kan dan ook nauwelijks beperkt worden. Veel organisaties hebben door de hogere kosten minder mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen te financieren, maar zijn er sterker dan ooit van overtuigd dat energie een strategisch thema is. Er is een vertragingseffect waarbij verdere investeringen om structureel te verduurzamen de komende jaren worden verwacht.

In de dagelijkse operatie heeft vrijwel elke nieuwe opdracht een verduurzamingscomponent. Soms zijn dat grote toepassingen, zoals Rijnstate Elst dat als eerste ziekenhuis in Nederland waterstof gaat inzetten als primaire energiebron. Daar is het hele energiesysteem van de nieuwbouw in Elst op ontworpen. Unica is als technisch specialist betrokken bij de realisatie. Zelf ontwerpt en beheert Unica ook eigen energievoorzieningen, zoals de energiecentrale met Warmte Koude Opslag (WKO) die Unica Energy Solutions bij ViVa zorggroep realiseerde.

Ook innovatie en technologie draagt bij aan verduurzaming. Zo zorgt efficiënte toegangsverlening en beheer op afstand voor minder vervoersbewegingen. Dat levert vooral indirect forse duurzaamheidswinst op. Een doorrekening van de voordelen is opgenomen in een aanbesteding voor PwC, waarin de duurzaamheidswinst van remote beheer is gekwantificeerd. Een ander voorbeeld waarin met een ruimer blikveld naar verduurzamingsmogelijkheden wordt gekeken, is een proef waarbij sportvelden worden ingezet als bron voor warmte. De veldcollectoren die in het kunstgrasveld zijn aangelegd vangen zonne-energie op die een warmtepomp voedt waarmee het clubgebouw kan worden verwarmd.

Niet alleen de prijs van energie heeft de aandacht, maar ook de leveringszekerheid is voor sectoren of bedrijven met een hoog energieverbruik een fundamentele risicofactor. De netcongestie in de energie infrastructuur en de onbalans tussen de momenten waarop energie wordt opgewekt en verbruikt, zijn voor veelgebruikers of nieuwe toetreders strategische thema’s. Unica ontwikkelt oplossingen waarmee klanten daar meer grip op krijgen. Zo is in samenwerking met de industrieel specialisten van Unica Industry Solutions en externe partij Sympower een energie-installatie aangesloten op de noodvermogen pool van netbeheerder Tennet. Ook de door Unica Energy Solutions ontwikkelde FlexPower oplossing, een combinatie van hard- en software die de energiemarkt monitort, kan bijdragen aan een betrouwbaarder elektriciteitsnetwerk en een betere balans tussen vraag en aanbod. Het bewaakt de elektrische assets van bedrijven en benut de flexibiliteit in processen en lokale opwekking om het Nederlandse elektriciteitsnet beter te balanceren.

Samen met zijn partners biedt Unica een veelvoud aan duurzame oplossingen en expertise. Met de ontwikkelingen in duurzame techniek is het steeds lastiger om alle toepassingen goed in beeld te houden. Daarom zijn alle duurzame en circulaire oplossingen die Unica beschikbaar heeft in 2022 opgenomen in de ‘Kennisbank Duurzame Inkoop’. 

Hoe circulariteit in de praktijk kan worden toegepast, ervaart Unica samen met klanten en ketenpartners. Een goed voorbeeld daarvan is de circulaire marktplaats die is ontwikkeld met alle leveranciers die betrokken zijn bij de opdracht die Unica voor Rijkswaterstaat uitvoert. Met groothandel Rensa zet Unica flinke stappen op het gebied van revisie. Elektronische en mechanische onderdelen die bij onderhoud of storingen zijn vervangen, kunnen dankzij de revisiespecialisten van Inexeon een tweede leven krijgen. In het primaire proces bekijkt Unica eveneens de mogelijkheden van grootschalig hergebruik van materiaal: in 2022 deed een stagiaire een verkennend onderzoek hoe Unica zich met behulp van urban mining kan onderscheiden in het bouwproces.