Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke betrokkenheid

Duurzaam ondernemerschap past Unica ook toe buiten de eigen bedrijfsvoering of dienstverlening, in de maatschappelijke omgeving, zowel dichtbij als ver van huis.

De Unica Foundation is het meest sprekende voorbeeld als het gaat om maatschappelijke actie. De stichting werd in 2007 op initiatief van Unica opgezet met als doel technische hulpprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek. Door deze op structurele en duurzame wijze te delen met de Nepalese bevolking zijn sinds de oprichting de leefomstandigheden van meer dan 40.000 mensen verbeterd. In 2022 vierde de stichting zijn 15-jarig bestaan. De Unica Foundation staat los van de bedrijvengroep, maar talrijke medewerkers zetten zich in als vrijwilliger. Eens per jaar wordt vanaf het hoofdkantoor van Unica een sponsorloop georganiseerd waar Unica-medewerkers en relaties aan meedoen om donaties op te halen.

Sinds 2022 is Unica partner van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park is met 5.400 hectare het grootste aaneengesloten particuliere natuurgebied in Nederland. Door maatschappelijk betrokken te zijn bij het park draagt Unica bij aan het behoud van natuur, kunst en cultuur. De opbrengsten door partnerships worden door het park ingezet voor natuurprojecten gericht op het behouden en herstellen van de flora en fauna.

Tussen 2020 en 2022 droeg Unica als partner van de Hartstichting bij aan het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Vanuit een netwerk van ruim 45 vrijwilligers zijn er ruim 150 AED’s geïnstalleerd door Unica. Hiermee ondersteunden de Unica-vrijwilligers de ambitie van de Hartstichting om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van AED’s.

Elk bedrijf uit het Unica-netwerk ondersteunt maatschappelijke initiatieven in de eigen regio, variërend van sportverenigingen, cultuurinstellingen, onderwijsdagen tot onderzoeksprojecten. Zo deed Unica Fire Safety in 2022 als eindejaarsactie een donatie aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het team van Unica in Oosterhout hield in het najaar een sportieve mountainbike tocht, waarmee geld werd ingezameld voor de Unica Foundation. De belofte om altijd dichtbij zijn klanten te opereren, tonen de Unica-bedrijven dus ook in de lokale gemeenschappen waar zij onderdeel van uitmaken. Een inzamelingsactie onder alle medewerkers vanwege de oorlog in Oekraïne is ook het vermelden waard. De actie ten behoeve van de slachtoffers leverde dit voorjaar € 30.000 op, een opbrengst die door Unica werd verdubbeld naar € 60.000.