Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Commercie

Voor het realiseren van de groeiambities van Unica is de stabiele portefeuille van trouwe klanten in uiteenlopende sectoren een uitstekende basis. Unica heeft met doorlopende beheer- en onderhoudscontracten in de afgelopen decennia veel domeinkennis opgebouwd in talrijke segmenten.

Een goed voorbeeld is de zorg, waarin Unica in 2022 onder meer het onderhoudscontact bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch met vijf jaar verlengde. Ook de Sint Maartenskliniek vertrouwt op de onderhoudsdiensten van Unica, dat de volledige technische dienst van de kliniek in Ubbergen in 2022 in beheer heeft genomen. In nieuwprojecten in de zorg is Unica ook goed vertegenwoordigd. Zo werd in 2022 het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen opgeleverd dat Unica in consortiumverband realiseerde. In 2023 start een omvangrijke nieuwbouwopdracht bij het Erasmus MC, waar Unica op het gebied van meet- en regeltechniek met zijn vakspecialisten al jarenlang actief is. Maar ook op hooggespecialiseerd niveau ondersteunen de Unica-bedrijven de zorg. Zo realiseerde Unica-bedrijf Nsecure een geavanceerde digitale beveiligingsoplossing voor radioactieve vloeistoffen in het Amsterdam UMC.

Een ander domein waarin Unica al jarenlang sterk is vertegenwoordigd, is het onderwijs. De dienstverlening strekt zich uit van basisonderwijs tot universiteiten. Zo verbeterde Unica Building Services bij het Beatrix College in Tilburg de binnenklimaatinstallaties, werkte Pranger-Rosier mee aan de bouw van onderwijscentrum ‘De Skool’ op Texel en opende in Amsterdam met het Jakoba Mulderhuis het ‘onderwijstheater van de toekomst’. Dit gebouw werd mede door Unica Building Projects gerealiseerd en is het meest duurzame onderwijsgebouw van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Voor de TU Delft realiseerde Regel Partners een nieuwe meldkamer, van waaruit de veiligheid van de ruim 27.000 dagelijkse gebruikers met een geïntegreerd security management systeem wordt bewaakt. Ook de opdracht bij HTC Eindhoven geeft een goed beeld van de dienstverlening van Unica. De High Tech Campus heeft Unica gekozen voor het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties en meet- en regeltechniek, met de ambitie om in 2025 de meest duurzame en innovatieve campus van Europa te zijn.

Op het gebied van brandveiligheid is Unica vanuit het cluster Unica Fire Safety in staat om integrale brandveiligheidsdienstverlening te bieden, van pompvoorzieningen en actieve brandbestrijding tot passieve brandbeveiligingsoplossingen. Bij onder meer HAVI Logistics werd die integrale propositie in de praktijk gebracht. De een jaar terug gelanceerde Battery Power Supply (BPS) oplossing van Boele Fire Protection is in 2022 voor het eerst ingezet: de Churchill Tower (‘The Minister’) in Rijswijk had de primeur.

De E-mobility activiteiten vormen een ander sterk groeiend omzetdeel binnen Unica. Als aparte productgroep krijgt de ontwikkeling van deze dienstverlening bij Unica Building Services volop aandacht, waarbij onder meer het Rijksvastgoedbedrijf inmiddels van meer dan 1.000 laadpalen is voorzien. Onder de titel ‘Even opladen met’ maakte de E-Mobility specialist van Unica in 2022 een driedelige podcastserie over dit thema.

Unica kent zijn oorsprong in de werktuigbouwkunde en elektrotechniek, maar ook ICT-technologie is tegenwoordig een prominent onderdeel van de dienstverlening. Voor tientallen opdrachtgevers verzorgt Unica ICT Solutions het beheer en onderhoud van de volledige ICT-omgeving. In 2022 werden de meerjarige beheerovereenkomsten met onder meer Syncasso, Vesting Finance, Betap en Wensink verlengd. Samen met Regel Partners, onderdeel van Unica Building Intelligence, wordt de Belastingdienst voorzien van nieuwe hardware en intelligente gebouwautomatisering. Voor twee eenheden van de Politie verzorgt Unica ICT Solutions samen met access & security specialist Nsecure de monitoring en opslag van camerabeelden.

Het domein van toegangsverlening en beveiliging is een ander groeiend specialisme van Unica. Zo werden alle kantoren van het UWV in 2022 gemigreerd naar een centrale omgeving voor toegang en security. Medewerkers van het UWV kunnen dankzij die integrale oplossing gemakkelijker op verschillende kantoorlocaties werken. Voor het nieuwe Belgische hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen mocht Nsecure in 2022 een uniform security beleid implementeren, nadat de expertise eerder al was ingezet voor de DPG-locaties in Amsterdam en Rotterdam. Vanuit Unica Building Intelligence is beveiliging als onderdeel van systeemintegratie een aandachtsgebied. Zo hielp Regel Partners mee bij het samenstellen van de beveiligingseisen van de nieuwe campus van Booking.com. Inmiddels heeft Regel Partners ook de opdracht ontvangen voor de implementatie van alle safety en security systemen in een bovenliggend management systeem.

Naast de utiliteit ontwikkelt het industriële domein zich als nieuw kerngebied waarin Unica een sterke positie heeft. Dagelijks ondersteunen de specialisten in industriële mechanica en automatisering bij het optimaliseren van productieprocessen of het opzetten van nieuwe productielijnen, zoals bij Berry Global. Met ruim 135 medewerkers bij Van Kempen Koudetechniek en PCT Koudetechniek behoort Unica ook tot de Nederlandse marktleiders in de realisatie en het beheer en onderhoud van koelinstallaties. Onder meer bij DL Fresh Logistics, Fresh Park Venlo en R&M Forwarding werden koeltechnische installaties gerealiseerd.

Een laatste segment waarin Unica bijzonder veel expertise heeft, is het datacenter domein. Unica Datacenters realiseert samen met bouwpartner Cordeel het grootste datacenter van de Benelux in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. In opdracht van Silver Falcon wordt de komende jaren gewerkt aan drie nieuwe gebouwen van elk tachtig meter hoog, met een totaal vermogen van 100 megawatt. De eerste toren van Datacenter Westpoort wordt eind 2024 opgeleverd.

Ook op historische locaties is Unica actief met zijn dienstverlening. Zo werkte Unica mee aan de duurzame renovatie van het Groote Museum Artis, het oorspronkelijke hoofdgebouw van de Amsterdamse dierentuin die in 2022 zijn deuren weer opende voor publiek. In Rotterdam verzorgt Unica het beheer en onderhoud van verschillende technische installaties van de RDM: de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) biedt anno 2022 plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Twee laatste commerciële hoogtepunten die niet onbenoemd mogen blijven, zijn de verlenging van het onderhoudscontract met Rijkswaterstaat en de nieuwste uitbreiding van het WTC Amsterdam. Voor Rijkswaterstaat verzorgt Unica sinds 2018 het integraal onderhoud van ruim 350 locaties, een opdracht die in 2022 met twee jaar is verlengd. De realisatie van ‘postzegellocatie’ Tower Ten was een prestigieus bouwproject waarvoor Unica Building Projects de totale engineering en uitvoering van alle installaties van de WTC-toren verzorgde.

De steeds intensievere samenwerking tussen de Unica-bedrijven levert opdrachtgevers steeds meer toegevoegde waarde op. Het verder benutten van de integrale uitvoeringskracht van het netwerk van bedrijven is een van de belangrijkste doelstellingen van het intern commercieel netwerk, dat in 2022 weer twee keer bij elkaar kwam. De sturing op commerciële resultaten en prognoses is in 2022 geïntensiveerd via een eenduidig dashboard en de aansluiting van nieuw toegetreden bedrijven op het commerciële proces is vereenvoudigd. Zodoende kan er steeds beter gestuurd worden op de commerciële pijplijn over alle entiteiten.

Natuurlijk houdt Unica het vizier ook op de tevredenheid van bestaande klanten. In 2022 is voor het derde achtereenvolgende jaar een uniform klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft een steeds betrouwbaarder beeld hoe de algehele ervaring van klanten over de Unica-bedrijven zich ontwikkelt. Een van de belangrijkste graadmeters daarvoor is de Europese Net Promoter Score (NPS), die de verhouding uitdrukt tussen klanten met een uiterst positieve aanbeveling ten opzichte van de klanten met een kritische beoordeling. De gelijk gebleven score (40 in zowel 2022 als in 2021) geeft aan dat de meeste klanten een positieve aanbevelingsintentie hebben ten aanzien van Unica. Bij onderhoudscontracten vindt na werkzaamheden een korte tevredenheidsmeting plaats, ter beoordeling of de werkzaamheden naar wens zijn uitgevoerd. Op globaler niveau organiseren de individuele bedrijven regelmatig klantarena’s, waarbij het hele klantteam in dialoog gaat met opdrachtgevers over de ervaren dienstverlening en mogelijke verbeterpunten. Deze bijeenkomsten worden op klantlocaties gehouden, wat de verbinding met de activiteiten van de klanten verder versterkt.