Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aantrekkingskracht arbeidsmarkt

De arbeidscapaciteit is vanzelfsprekend een strategisch speerpunt in het beleid van Unica. Grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen om meer technici, maar er zijn grote tekorten aan goed opgeleid technisch personeel. Het behouden van de sterke aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt is dan ook cruciaal in de groeistrategie van Unica.

De prioriteit in het zekerstellen van de arbeidscapaciteit zijn bestaande medewerkers. Betrokkenheid en behoud van medewerkers zijn de hoeksteen waar het personeelsbeleid van Unica op gebouwd is. De doorgroeimogelijkheden richting diverse disciplines, zowel binnen het eigen vakgebied als naar andere domeinen waarin Unica opereert, heeft een sterke positieve invloed op het behoud van medewerkers. Ook de kenmerken van een familiecultuur die Unica nog altijd omarmt en op de lokale vestigingen in de praktijk brengt, versterkt de loyaliteit en betrokkenheid van medewerkers. De ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel vakgerelateerd als persoonlijk, is ook een factor waarmee Unica zich in het betrekken van medewerkers onderscheidt. Sectorbreed werd in 2022 bovendien een akkoord over de CAO Metaal & Techniek bereikt. In een periode van 30 maanden krijgen alle deelnemers een structurele loonsverhoging van ruim 8%. Een groot deel van de Unica-medewerkers valt onder deze CAO

Naast aandacht voor de bestaande populatie vereist de groei van Unica ook structurele uitbreiding van het medewerkersbestand. De wervingsactiviteiten zijn in 2022 geïntensiveerd, zowel in de bezetting van het recruitment team als in de (online) middelen die daarvoor worden ingezet. Maar ook decentraal is er veel aandacht voor het werven van nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld door voorlichting bij scholen en maatschappelijke organisaties in de regio of door lokale open dagen te organiseren. Onder meer de vestiging in Oosterhout en de vestiging van Kempen Koudetechniek in Tiel hielden carrièredagen om de lokale gemeenschap kennis te laten maken met de carrièrekansen die hun bedrijven bieden. De combinatie van centrale recruitment activiteiten en decentrale aandacht resulteerde in 2022 in veel nieuwe instroom en een significante groei ten opzichte van het jaar ervoor.

Unica tracht ook hele nieuwe doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld via sociaal ondernemerschap en zij-instroom. Een voorbeeld van een nieuw initiatief is De Harde Leerschool. Deze stichting staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen en richt zich in het bijzonder op het aantrekken van deelnemers die een nieuwe kans verdienen om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Met een no-nonsense aanpak waarbij de rugbysport centraal staat, maakt De Harde Leerschool met zijn programma’s mensen weer weerbaar en werkfit. De stichting kwam als winnaar van de Innovation Challenge in beeld bij Unica, wat leidde tot een samenwerking om de deelnemers aan de programma’s te laten instromen in de techniek.

Het centraal structureren van zij-instroomtrajecten die nu nog lokaal georganiseerd en ondersteund worden, krijgt in 2023 meer aandacht. Het bedrijf Working Spirit, dat in 2022 door Unica werd geacquireerd, heeft daar voor ICT-specialisten al een invulling voor gevonden. Vanuit de Working Spirit Academy worden kandidaten zonder een ICT-achtergrond via een opleidingstraject omgeschoold. Voor onder meer de Nederlandse Spoorwegen (NS) en softwarebedrijf Topicus zijn in 2022 traineeprogramma’s opgestart om de ICT-behoeften van deze opdrachtgevers in te kunnen vullen.

Het diversiteitsplatform Unique dat is opgezet om de diversiteitscultuur te versterken, hield in 2022 een aantal bijeenkomsten gericht op het verbeteren van de gendergelijkheid binnen Unica. Hoewel er meer vrouwen in wervingstrajecten worden voorgedragen en de participatie van vrouwen bij Unica marktconform is, benadert de instroom nog niet de gewenste verhouding die past bij internationale bedrijfsstandaarden. Het aantrekken van vrouwelijk (technisch) talent blijft dan ook prioriteit, terwijl de aandacht vanuit het diversiteitsplatform zich steeds meer gaat richten op het meer inclusief maken van Unica, wat breder is dan alleen een evenwichtige genderbalans.