Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gezondheid

In de aandacht voor gezondheid concentreert Unica zich onder meer op vitaal werkgever- en werknemerschap. Zonder medewerkers enige verplichtingen op te leggen, spant Unica zich in om medewerkers bewust te maken van het nut en de noodzaak om tijdens en buiten hun werk vitaal en gezond te blijven. Met de initiatieven van het vitaliteitsprogramma ‘Jouw DAG’ krijgt dat al enkele jaren invulling. In 2023 krijgt het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) opnieuw aandacht, nu er na twee coronajaren weer ruimte is om de omstandigheden waarin medewerkers hun werk verrichten goed te kunnen beoordelen. Het PMO geeft zowel Unica als zijn medewerkers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie.

In lijn met de tendens in Nederland liep het verzuimpercentage bij Unica over het jaar 2022 op. Waar in de afgelopen jaren een dalende trend was ingezet, betekende het verzuimcijfer van 6,3% over het afgelopen jaar weer een stijging (2021: 5,1%). De voornaamste piek was zichtbaar in het voorjaar van 2022, in de periode dat de coronamaatregelen werden opgeheven. Toen was het ziekteverzuim, mede vanwege quarantaineverplichtingen, significant hoger dan gebruikelijk. De intensiteit van de griepgolf die zichtbaar was in heel Nederland had ook zijn effect op de inzetbaarheid van medewerkers in het najaar van 2022. In de loop van 2022 is het periodiek verzuimoverleg met leidinggevenden geïntensiveerd, om hen meer ondersteuning te bieden in het herkennen van verzuimsignalen en eventueel verzuim zorgvuldig te begeleiden. Daarmee verwacht Unica het verzuim in 2023 weer verder terug te brengen volgens de dalende trend die de afgelopen jaren is ingezet.