Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkerbetrokkenheid

Met een response van 72% gaf bijna driekwart van de medewerkers in 2022 waardevolle feedback hoe Unica het werken bij zijn bedrijven nog leuker en gemakkelijker kan maken. De uitkomsten van dit onderzoek, dat jaarlijks met het onafhankelijke feedbackplatform van Effectory wordt afgenomen, geven een beeld van de tevredenheid van medewerkers.

De algemene resultaten uit het onderzoek waren vergelijkbaar met vorig jaar. Er heerst trots op de dienstverlening van Unica, de toegevoegde waarde voor klanten en de ontwikkelingsmogelijkheden die medewerkers ervaren. De meest genoemde verbeterpunten zijn de samenwerking tussen de organisatieonderdelen en de communicatie over de doelen van de bedrijvengroep. Om aan dat verbeterpunt opvolging te geven is de interne informatievoorziening in 2022 uitgebreid met de Unica Connect App, waarmee alle medewerkers eenvoudig het laatste nieuws op hun smartphone kunnen raadplegen.

De eNPS, het verschil tussen het percentage medewerkers dat anderen aanbeveelt om voor Unica te werken, ten opzichte van het percentage medewerkers die dat niet doen, bleef nagenoeg gelijk (19,7 in 2022 ten opzichte van 19,8 in 2021). Bij elk cluster was de eNPS in 2022 positief. De grootste waarde van de uitkomsten van het onderzoek zit in de gerichte input die medewerkers aan hun bedrijf hebben gegeven. Het management van elk bedrijf formuleert samen met de medewerkers gerichte acties op de verbeterpunten die uit het onderzoek komen.