Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleiding en ontwikkeling

In 2022 is een Corporate Learning Suite ingericht waarin op termijn alle opleidingen binnen Unica vanuit één platform worden aangeboden. Alle trainingen, cursussen en opleidingen en onderdelen die zich daarvoor lenen zijn digitaal beschikbaar gemaakt als e-learning, zodat medewerkers die op een zelfgekozen moment en plaats kunnen volgen. De leeromgeving biedt ook een omvangrijk aanbod van digitale algemene cursussen die voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Zo kan iedereen zijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling op elk moment vormgeven.

Met het platform kunnen centrale aanmeldingen en inschrijvingen voor trainingen of examens ook eenvoudiger geregistreerd worden. Via het platform zijn tevens persoonlijke leerlijnen samen te stellen en toe te wijzen aan medewerkers, zodat die in een logische volgorde periodieke trainingen of cursussen kunnen volgen. Met de lancering van de digitale leeromgeving krijgt de behoefte en noodzaak naar ‘levenslang leren en ontwikkelen’ voor alle medewerkers binnen Unica invulling. In 2023 wordt het aanbod verder uitgebreid aan de hand van de gebruikerservaringen.

Voor het ontwikkelprogramma voor Young Professionals zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor de start van twee nieuwe groepen, in een variant voor mbo- en hbo-geschoolden. Dit programma richt zich op jonge en talentvolle medewerkers die al werkzaam zijn bij Unica. Dit programma heeft daarmee een andere opzet dan het traineeship, dat zich richt op starters vanuit het hbo of de universiteit. Van deze trainees is in 2022 de zesde groep van start gegaan. In het afgelopen jaar is het leiderschapsprogramma voor het middenkader afgerond. Nu deze groep in z’n geheel de trainingen heeft doorlopen, wordt het programma geëvalueerd en bekeken hoe dit vanaf 2023 een vervolg krijgt.