Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid

Veilig werken heeft bij Unica in alle opzichten prioriteit. Unica streeft dan ook de hoogste veiligheidsstandaarden na, zowel in de dagelijkse operatie als in de sociale werksfeer.

Met betrekking tot het primaire proces is Unica al sinds de oprichting in 2014 betrokken bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Als een van de veertien initiatiefnemers van de GCVB heeft CEO John Quist namens Unica zitting in de kopgroep van deze sectorcode. Ondanks strenge wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten is er nog permanent aandacht nodig voor de veiligheidscultuur in de bouw en techniek. De GCVB geeft daar sectorbreed invulling aan en heeft inmiddels meer dan 1.100 onderschrijvers.

Een instrument waarin veiligheidsbewustzijn centraal staat is de Safety Culture Ladder (SCL), ook wel de Veiligheidsprestatieladder. In 2021 heeft Unica de certificering volgens trede 2 behaald en in 2022 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de certificering volgens trede 3. De audits hiervoor zijn vastgesteld in het eerste halfjaar van 2023. Deze volgende stap hoort ook bij de eisen van het ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ protocol, een afspraak waar alle GCVB-deelnemers zich aan hebben geconformeerd. Dit protocol schrijft voor dat opdrachten in de bouw en techniek alleen gegund worden aan partijen die voldoen aan de continu aangescherpte veiligheidsstandaarden.

Het gemakkelijk kunnen melden van onveilige situaties of veiligheidsincidenten is het uitgangspunt van de Veilig Unica App. Deze smartphone app is in 2022 meer dan 3.500 keer gebruikt, ook om de veiligheidsinformatie te raadplegen die in de app direct kan worden bekeken. De aandacht voor veiligheidsbewustzijn zorgde in 2022 voor een stabilisering van de ongevallenfrequentie-index (4,4 in 2022 ten opzichte van 4,3 in 2021), waarmee Unica onder het laatst gepubliceerde branchegemiddelde blijft (13,0 in 2021). De ongevallenfrequentie-index betreft het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet dat in een bepaalde periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeidsuren. Alle entiteiten uit het netwerk van bedrijven zijn opgenomen in de rapportage van de ongevallenfrequentie-index. Door het melden van aandachtspunten en incidenten rondom veiligheid eenvoudiger te maken, komen meer risico’s in beeld en ontstaat er een completer overzicht van alle voorvallen. Unica blijft ook de komende jaren vol inzetten op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie om de veiligheidsscore de komende jaren verder te verbeteren.

Onder invloed van de maatschappelijke aandacht is ook sociale veiligheid in 2022 uitgebreid behandeld binnen Unica. Met de ‘Spreek je uit!’ regelingen had Unica dat al verankerd in zijn beleid. In 2022 zijn diverse trainingen gegeven aan leidinggevenden om het thema sociale veiligheid te behandelen en de loketten die hiervoor (intern en extern) beschikbaar zijn opnieuw in beeld te brengen. Ook bij de medewerkers zijn de beschikbare procedures en meldpunten bij herhaling expliciet onder de aandacht gebracht. Het bieden van een veilige werkomgeving in álle opzichten blijft ook de komende jaren prioriteit in het beleid van Unica.