Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch

De krapte op de arbeidsmarkt blijft een van de grootste potentiële risico‚Äôs die een goede bedrijfsvoering van Unica in de weg kan staan. Hoewel de tekorten in de sector toenemen, kan Unica dit risico nog voldoende beheersen door zijn aantrekkingskracht als groeiend en succesvol bedrijf met veel carrièreperspectief. Toch blijft de arbeidscapaciteit een kritisch aandachtspunt in de risicobeheersing, omdat de tekorten naar verwachting ook de komende jaren onverminderd groot zullen blijven.

Gezien de opgaves waar de maatschappij voor staat, mag van bedrijven van de omvang van Unica verantwoordelijkheid worden verwacht inzake duurzaam ondernemerschap. Alle stakeholders, van eigen medewerkers en klanten tot aandeelhouders en financiers, erkennen de noodzaak dat Unica zich actief inzet om de bedrijfsvoering en dienstverlening zoveel mogelijk te verduurzamen. Met de start van een strategisch Sustainability programma en de aanstelling van een Sustainability manager heeft Unica in 2022 gericht actie ondernomen om die verantwoordelijkheid blijvend in te vullen.

Het beheersen van potentiële crisissituaties en zorgvuldige en transparante communicatie hierover blijft een belangrijk aandachtspunt in de risicostrategie van Unica. De hiervoor opgezette crisismanagement-structuur is na het uitdoven van de coronapandemie in 2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie zijn enkele gerichte verbeterpunten gekomen die zijn doorgevoerd in het crisismanagement proces.