Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering

Het meerjarige digitaliseringsprogramma dat in uitvoering is, bevindt zich anno 2022 in een cruciale fase. De digitale transformatie die is ingezet gaat niet zonder slag of stoot, maar het digitale fundament wordt telkens weer een stukje sterker.

Na de initiële inrichting van de commerciële en financiële processen richt de aandacht zich nu op de operationele processen. In samenwerking met leverancier Microsoft wordt bepaald welke verbeteringen er nog doorgevoerd kunnen en moeten worden om Dynamics 365 voor Projecten in gebruik te nemen. De upgrade van Project Service Automation naar het nieuw ontwikkelde Project Operations is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Na de inrichting van de operationele processen voor projecten gaat Unica zich vanaf 2023 verder concentreren op de inrichting van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Die worden binnen de Dynamics voor Services module opgezet volgens een universele servicemethode.

Op kleinere schaal worden ondersteunende processen gedigitaliseerd. Ten behoeve van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is eind 2022 een Corporate Learning Suite ingericht, een digitale leeromgeving die het gemakkelijker maakt (online) trainingen te volgen en te registreren. Ook voor het verzamelen van gegevens in het kader van duurzaam ondernemerschap wordt digitalisering benut. In 2022 is gestart met het registreren van gebouw-gerelateerde emissiestromen, waarbij verbruik van elektra en gas en opwekking via zonnepanelen in het centrale cloud platform Building Insight worden vastgelegd. Registratie van mobiliteit-gerelateerde emissiestromen vindt plaats via een centrale fleet management software oplossing. Het samenstellen van tijdrovende en arbeidsintensieve rapportages zijn door deze digitaliseringsslagen niet meer nodig.