Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Netwerk van bedrijven

De inrichting van Unica in de vorm van een netwerk van bedrijven is een speerpunt in de strategie en het centrum van het ondernemersmodel. Unica hanteert decentraal ondernemerschap, waarbij de meer dan 40 bedrijven waaruit de bedrijvengroep bestaat zijn ingericht in negen clusters met een eigen focusgebied of specialiteit. Unica kan dankzij zijn netwerk van bedrijven zowel gespecialiseerde dienstverlening bieden, als opdrachten multidisciplinair invullen vanuit verschillende kennisdomeinen.

De multidisciplinaire dienstverlening komt samen in end-to-end solutions. Met deze proposities stelt Unica een compleet pakket aan producten en diensten samen waarmee klanten een integrale oplossing krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de smart buildings propositie, waarin de systeem- en integratiekennis van verschillende clusters is samengebracht, en de zorgdomotica & IoT propositie waarin ICT-domeinkennis gecombineerd wordt met building intelligence componenten. Ook binnen clusters worden oplossingen ontwikkeld waarin verschillende specialismen als een end-to-end solution worden aangeboden. Integrale brandveiligheid is zo’n complete propositie waarin alle elementen van brandveiligheid samenkomen.