Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategische herijking

Vijf jaar na het opzetten van het strategiehuis van waaruit de afgelopen jaren werd geopereerd, is in 2022 met behulp van het internationaal gerenommeerde strategiebureau Roland Berger opnieuw gekeken naar de pijlers waarop de strategie van Unica leunt.

De voornaamste conclusie uit die strategische herijking is dat de kern van de strategie niet hoeft te veranderen. De groeistrategie die Unica hanteert met een buy & build acquisitiebeleid, aandacht voor mensen, focus op innovatie en digitalisering en het streven naar commercial excellence, zijn nog altijd sterke pijlers waar het strategisch fundament van Unica op kan blijven leunen. Het thema Sustainability is sinds 2021 al als strategische pijler aan het strategisch fundament toegevoegd. Dit thema had altijd al de prominente aandacht in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Unica en is door de toegenomen aandacht en maatschappelijke focus in de volle breedte van onderscheidend belang in de markt.

Op dieper niveau bracht de herijking van de strategie enkele kansen aan het licht die Unica nog beter kan benutten. Zo heeft de remote dienstverlening van Unica veel potentie om over de grens succesvol te worden. De komende jaren worden de mogelijkheden van internationalisering vanuit die dienstverlening verkend. Ook de industrie is in de analyse nadrukkelijk aangemerkt als een groeidomein. Met zijn kennis heeft Unica daarin een uitstekende basis, dat met intensievere aandacht verder benut kan worden. Ten slotte kan verdere professionalisering van het Shared Service Center (SSC) bijdragen aan de sturing en verdere realisatie van synergievoordelen binnen de bedrijvengroep.