Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afvalstromen

Hieronder is een verdeling te zien van de afvalstoffen van Unica. Jaarlijks wordt de verdeling van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt. De verwerkingsmethode van de afvalstromen is conform de Nederlandse maatstaven. Van vier vestigingen zijn de afvalstromen nog niet inzichtelijk, dus die zijn niet in het totaalvolume meegenomen. Ook afval dat van bouwplaatsen komt is niet in het volume meegenomen, omdat deze stromen niet inzichtelijk zijn. Doorgaans wordt dit afval niet onder de verantwoordelijkheid van Unica afgevoerd, maar door de bouwkundig aannemer of opdrachtgever. Voor de bouwplaatsen en locaties waar Unica de regie voert streeft het ernaar de afvalstromen de komende jaren inzichtelijk te brengen via de gecontracteerde afvalverwerker die ook de verwerking op de Unica-kantoorlocaties verzorgt.

Afvalsoort

2022

2021

Afval / restafval

46%

52%

Bouw & sloop

5%

6%

Folie / kunststoffen

1%

1%

Metaal

8%

0%

Gevaarlijk afval

2%

5%

Hout

2%

3%

Papier / karton

26%

24%

Schroot

3%

4%

Vertrouwelijk papier

2%

5%

Overige

5%

0%

 

100%

100%