Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Emissies

 

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Type emissiestroom scope 1

    

Aardgasverbruik

644

670

535

509

Brandstofverbruik wagenpark - diesel

4.301

4.670

5.032

5.211

Brandstofverbruik wagenpark - benzine

5.128

3.940

3.067

1.826

Brandstofverbruik wagenpark - LPG

4

2

-

-

Propaan

-

-

-

-

Totaal scope 1 (ton CO2e)

10.077

9.283

8.633

7.546

Type emissiestroom scope 2

    

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom

1.919

1.821

1.511

1.905

Elektriciteitsverbruik - groene stroom

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - opwek zonnepanelen

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - wagens

668

351

99

52

Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht

36

39

26

23

Totaal scope 2 (ton CO2e)

2.623

2.211

1.636

1.979

Type emissiestroom business travel

    

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers

543

422

471

875

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer

-

1

1

3

Vliegreizen <700 km

3

1

-

10

Vliegreizen 700-2500 km

1

1

-

6

Vliegreizen >2500 km

-

-

4

-

Totaal business travel (ton CO2e)

547

424

477

893

Totale emissies (ton CO2e)

13.247

11.918

10.746

10.418

     

Type emissiestroom woon-werk

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Woon-werk verkeer

733

602

560

678

Totaal woon-werk (ton CO2e)

733

602

560

678

De organizational boundary is opgesteld volgens de eisen van Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard:2004, hoofdstuk 3, zoals beschreven in Handboek CO2 Prestatieladder 3.1, hoofdstuk 4. De operational control benadering is hierbij toegepast.

De CO2-emissie-inventaris rapportage is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1.

De emissiefactoren zijn gebaseerd op www.co2emissiefactoren.nl.

Emissie intensiteit en voortgang

 

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Absolute voortgang

127%

114%

103%

100%

Verwachting doelstelling

85%

90%

95%

100%

Emissies per omzet (ton CO2e/euro)

17,47

17,97

19,94

21,55

Emissies per fte (ton CO2e/fte)

3,73

3,63

3,78

4,02

Relatieve voortgang medewerkers

93%

90%

94%

100%

Scope 1, 2 en business travel zijn meegenomen in de intensiteitsberekening, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder niveau 3.